fbpx
Aktualności

Walne Zebranie i wybory delegatów w OT

Informujemy, iż uchwałą Zarządu PSPD Walne Zebranie Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 25 marca 2023 r. (sobota) w Gdańsku w sali konferencyjnej hotelu Novotel Gdańsk Centrum, ul. Pszenna 1 o godz. 12:00 (II termin – 12:15).

Wraz z uchwałą Oddziały Terenowe otrzymały od Zarządu informację o aktualnej liczebności swoich członków i wynikającym z niej podziale mandatów dla delegatów poszczególnych OT. Oddziały zobowiązane są do wyboru delegatów na Walnych Zebraniach OT. Termin ten ustalono na 5 lutego 2022 r.

Prawo wyboru na delegata mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Delegaci mają zapewniony bezpłatny obiad w dniu zebrania i nocleg z 25 na 26.03, a także zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu. Rejestracja wyłonionych delegatów na wydarzenie rozpocznie się w lutym br.

Zgodnie z § 22, ust. 3 Statutu PSPD proponowany porządek obrad zostanie podany do wiadomości członkom Stowarzyszenia z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

Dodaj komentarz