Zasady i dokumenty

Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych ustanawia doroczne, sezonowe trofeum piwowarskie pod nazwą Puchar PSPD przyznawane temu piwowarowi amatorowi / browarowi domowemu, który w sezonie warzelniczym jesień – zima – wiosna uzyska najwyższą ocenę punktową na podstawie niżej sformułowanych zasad.

Od sezonu 2016/2017 Puchar PSPD odbywa się według zmienionych reguł. Aktualnie konkursy są zaliczane „z góry” pod warunkiem, że spełnią wymagania wymienione w nowym Regulaminie Pucharu PSPD oraz dostarczą wypełniony protokol-techniczny.pdf lub protokuł.doc.

Konkursy, które odbywają się w pierwszej połowie sezonu, tj. od początku lipca do końca grudnia, powinny być zgłaszane do 30 kwietnia. Natomiast konkursy odbywające się w drugiej połowie sezonu (styczeń-czerwiec) – do 31 października.

Niezależnie od wyżej wymienionych dat wymagane jest zachowanie odpowiednich terminów ogłaszania kategorii opisanych w „Zasadach Dobrej Praktyki”.

Kategorie konkursowe (nawet jeśli zostały ogłoszone już wcześniej) prosimy zgłaszać Komisji Technicznej na adres: puchar@pspd.org.pl