fbpx

Zasady i dokumenty

Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych ustanowiło od roku 2016 doroczne, sezonowe trofeum piwowarskie pod nazwą Puchar PSPD przyznawane temu piwowarowi amatorowi / browarowi domowemu, który w sezonie warzelniczym jesień – zima – wiosna uzyska najwyższą ocenę punktową na podstawie niżej sformułowanych zasad.

Aktualna klasyfikacja piwowarów biorących udział w Pucharze:

W aktualnym sezonie pucharowym zliczane są konkursy i kategorie:

Od sezonu 2018/2019 (3.08.2018) Puchar PSPD odbywa się według zmienionych reguł. Konkursy nadal są zaliczane “z góry” pod warunkiem, że spełnią wymagania wymienione w Puchar PSPD – nowy regulamin oraz dostarczą wypełniony Protokół z przeprowadzenia konkursu piw domowych . Wzór należy skopiować za pomocą opcji Plik>Utwórz Kopię, wypełnić, a następnie przesłać wypełniony protokół w formie linku przesłanego na maila puchar@pspd.org.pl. Link można wygenerować za pomocą opcji Plik>Udostępnij.

Przy tworzeniu nowych zapisów wzięliśmy pod uwagę wiele aspektów, które przyczynią się do bardziej wyrównanej walki w Pucharze. Spowodują także ciągłe podnoszenie jakości organizacyjnych konkursów piw domowych poprzez nadanie odpowiednich rang przez Komisję Sędziowską PSPD. Mamy nadzieję, że obecny regulamin to ułatwi.

Kilka najistotniejszych zmian to:
– sezon pucharowy będzie teraz trwać od 01.06 do 31.05 – z wyjątkiem Mistrzostw Polski Piwowarów Domowych, które zawsze będą wliczane do kończącego się sezonu, nawet gdyby konkurs został przeprowadzony w czerwcu,
– do rankingu pucharowego wliczone będzie maksymalnie 10 najlepszych rezultatów w kategorii pucharowych dla danego browaru domowego. Takie rozwiązanie nie premiuje już piwowarów warzących bardzo dużo i często. Powoduje to brak konieczności wystawiania piw w każdej kategorii pucharowej, w każdym konkursie, aby zająć wysokie miejsce w rankingu. Promuje natomiast piwowarów, którzy zajmują wysokie miejsca w konkursach,
– opisy stylów konkursowych zostaje przesłany wraz ze zgłoszeniem konkursu i kategorii Pucharu. Kategoria i opis muszą zatwierdzone przez Komisję Sędziowską, aby zostały ujęte w rankingu Pucharu,
– wprowadzono nowe rangi ewaluacyjne dla konkursów, które pozwolą podnosić ich poziom oraz wskazywać piwowarom i sędziom, które konkursy są organizowane wzorcowo,
– postanowiliśmy także wyróżnić kilka wyjątkowych kategorii spośród wszystkich konkursów, które będą wnosiły specjalne walory edukacyjne. Otrzymają one wyższy przelicznik – przy czym będzie to tylko jedna wybrana przez Komisję Sędziowską kategoria ze wskazanego konkursu.

Niezależnie od wyżej wymienionych dat wymagane jest zachowanie odpowiednich zasad i terminów ogłaszania kategorii opisanych w “Zasadach Dobrej Praktyki”.

Kategorie konkursowe (nawet jeśli zostały ogłoszone już wcześniej) prosimy zgłaszać Komisji Sędziowskiej na adres: puchar@pspd.org.pl.

Z poważaniem

Komisja Sędziowska