Magazyn „Piwowar”

Piwowar jest jedynym w Polsce drukowanym magazynem poświęconym piwu i piwowarstwu. Porusza on tematykę piwowarstwa domowego jak również szerzej rozumiane zagadnienia związane z piwem, jego produkcją, kulturą degustacji, historią. Magazyn przedstawia relacje i wiadomości z bieżących wydarzeń piwowarskich w Polsce i na świecie, publikuje artykuły dotyczące teorii i praktyki warzenia piwa w domu. Przybliża warsztat piwowara zarówno domowego jak i zawodowego.

Redakcja: Maciej Piaszczyński – redaktor naczelny, Maciej Hus – zastępca redaktora naczelnego, Ziemowit Fałat, Tomasz Kopyra, Krzysztof Lechowski, Piotr Wypych, Dorota Chrapek.

Spis artykułów z wydań Piwowarahttp://piwowar.rewak.pl

Kolportaż: Andrzej Smyk andrzej.smyk@pspd.org.pl

Kontakt: piwowar@pspd.org.pl

Szukaj także na Facebooku: https://web.facebook.com/Piwowar-236301796535258/

Będąc członkiem PSPD otrzymujesz bezpłatnie na adres korespondencyjny wydania Piwowara.

Nakład: 2000 egz.
ISSN 2082-4874
Cena 1 egz. 10 zł.
PRENUMERATA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zaprenumerowania kwartalnika Piwowar.
Koszt prenumeraty rocznej, obejmującej 4 numery wynosi 36,00 PLN. Cena ta zawiera przesyłkę kwartalnika pod wskazany adres w Polsce. Zainteresowani otrzymaniem większej ilości egz. Piwowara powinni wpłacić wielokrotność ceny rocznej prenumeraty, np. za 2 egz. każdego wydania – 72,00 PLN.
UWAGA ! Koszt prenumeraty realizowanej pod adres zagraniczny, wyceniany będzie indywidualnie – prosimy o wcześniejszy kontakt: andrzej.smyk@pspd.org.pl.

Prenumeratę należy zamówić tradycyjnie, opłacając ją przelewem na konto Stowarzyszenia:

PSPD
ul. Dojazdowa 2
43-400 CIESZYN
BOŚ Oddział w Rzeszowie
55 1540 1131 2113 6200 5272 0001

W tytule przelewu proszę wpisać: „Piwowar – prenumerata roczna”. Prenumerata będzie obejmowała kolejne 4 numery począwszy od pierwszego numeru wydanego po dniu zaksięgowania przelewu. Potwierdzenie przelewu wraz z adresem pod który mamy dostarczać Piwowara prosimy wysłać pocztą na adres PSPD lub mailem na adres andrzej.smyk@pspd.org.pl.

Numery archiwalne: Pojedyncze egzemplarze każdego wydania dostępne są w cenie 10 zł w specjalistycznych sklepach internetowych i stacjonarnych dla piwowarów oraz miłośników piwa.

REKLAMA

Zapraszamy do reklamy w Piwowarze.
Jesteśmy jedynym polskim drukowanym magazynem poświęconym piwu i piwowarstwu. Czytają nas piwowarzy domowi i profesjonalni, właścicieie browarów, sklepów i piwiarni specjalistycznych. Piwowar jest żródłem informacji dla dziennikarzy piszących na temat rynku piwa w Polsce. Firmy zainteresowane publikacją reklamy prosimy o kontakt: piwowar@pspd.org.pl
Serdecznie zapraszamy !