fbpx

Kurs sędziowski PSPD

Kurs sędziowski PSPD jest szkoleniem przygotowującym do profesjonalnej oceny piwa. Przeznaczony jest dla członków PSPD – piwowarów domowych oraz osób, które chcą posiąść wiedzę i umiejętności pozwalające określić jakość sensoryczną piwa. Celem kursów jest przygotowanie wyszkolonej kadry sędziowskiej, o potwierdzonych egzaminami umiejętnościach. Sędziowie certyfikowani przez PSPD zdobywają kompetencje i uprawnienia pozwalające zasiadać w jury konkursów piw domowych, konkursów piw rzemieślniczych i zawodowych oraz brać udział we wszelkiego rodzaju ocenach piw.

Do tej pory odbyły się 22 edycje kursu. Od 11. edycji kwalifikacja na kurs wymaga od kandydatów zdania wstępnego testu on-line, który weryfikuje poziom przygotowania merytorycznego z podstawowej wiedzy o piwie wymaganej na kursie. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona do maksymalnie 15 osób. Szkolenie trwa dwa dni i składa się z bloków wykładowych, oraz części praktycznej: ćwiczeń i degustacji. Kurs kończy dwustopniowy egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Pozytywnie zaliczony egzamin oznacza uzyskanie certyfikatu sędziego piwnego PSPD oraz włączenie w poczet certyfikowanych jurorów konkursów piw.

W Polsce mamy ponad 200 certyfikowanych sędziów Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. Liczba ta stale rośnie. Selekcję kandydatów rozpoczyna test na daltonizm smakowy, który pozwala określić predyspozycje do oceny sensorycznej piwa. Po pomyślnym przejściu tego etapu, kandydaci przechodzą dwudniowe szkolenie w trakcie którego nabywają wiedzę m. in. z technik degustacji i oceny piwa, zasad obowiązujących na konkursach, zaawansowanych technik sensorycznych.

Sędziowie są szkoleni z wykrywania aromatów i smaków piwa. Zarówno pozytywnych, jak i wad. Po zakończeniu kursu, uczestnicy przystępują do egzaminu certyfikacyjnego na Sędziego Certyfikowanego PSPD. Ma on sprawdzić nie tylko wiedzę merytoryczną posiadaną przez przyszłych sędziów, ale także praktyczne umiejętności z zakresu oceny piwa.

Zadania egzaminacyjne obejmują ocenę piwa na arkuszu PSPD w warunkach domowych, test teoretyczny oraz test praktyczny obejmujący wykrywanie wad, a także ocenę kolejnych dwóch trunków. Aby zapewnić jak najwyższy poziom pracy sędziów są oni poddawani regularnej weryfikacji.

Najbliższy kurs sędziowski odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia w Łodzi, egzamin dwa tygodnie później 20 kwietnia również w Łodzi.

Warunki i termin kursu sędziowskiego – kwiecień 2024

Link do formularza zgłoszeniowego na kurs sędziowski