fbpx

O sędziach certyfikowanych PSPD

Wzrastająca liczba konkursów piw domowych sprawiła, że pojawiła się potrzeba zweryfikowania umiejętności sensorycznych oraz wiedzy teoretycznej osób w nich sędziujących. Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych jako jedno z głównych zadań statutowych postawiło właśnie stworzenie systemu certyfikacji sędziów konkursów piwa. Po kilkumiesięcznej pracy Komisja ds Certyfikowania Sędziów Konkursów Piwa PSPD ogłosiła wytyczne dla organizatorów konkursów, opracowała arkusz oceny piwa i w końcu doprowadziła do przeprowadzenia pierwszego szkolenia i egzaminu sędziowskiego w maju ubiegłego roku.

Sędziowie certyfikowani PSPD legitymują się ukończeniem kursu sędziowskiego oraz zdaniem egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej. W trakcie kursu, oprócz wykładów, sędziowie zapoznają się z wzorcami sensorycznymi wykorzystywanymi w profesjonalnych browarach.

W menu z prawej strony znajduje się lista sędziów, wraz z ich danymi kontaktowymi oraz doświadczeniem sędziowskim. Lista ta jest adresowana głównie do organizatorów konkursów, którzy chcieliby zaprosić sędziów. W razie chęci zorganizowania konkursu należy zwrócić się bądź to bezpośrednio do sędziów z najbliższej okolicy, bądź na adres ogólny PSPD.

Informacja prasowa PSPD dotycząca pracy sędziów certyfikowanych piwa.

Sędziowie certyfikowani PSPD oceniają piwa podczas konkursu piw komercyjnych:

Sędziowie certyfikowani PSPD oceniają piwa podczas konkursu piw domowych: