fbpx

Grodziskie Redivivus

Jesienią 2011 roku Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych podjęło inicjatywę, której celem jest propagowanie idei przywrócenia do życia najbardziej oryginalnego piwa warzonego na ziemiach polskich i jednego z ciekawszych w ogóle – piwa Grodziskiego.

By nie była to tylko czcza propaganda, staramy się, w miarę swoich możliwości, tworzyć warunki sprzyjające powrotowi piwa. 13 grudnia 2011 r. powstała komisja PSPD ds. projektu “Grodziskie Redivivus” w składzie: Volker R. Quante, Andrzej Sadownik, Andrzej Smyk i Jan Szała. Zadaniem komisji było i jest gromadzenie i krytyczne opracowywanie wszelkich informacji o piwie Grodziskim, a następnie udostępnianie ich w sposób otwarty wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim piwowarom: zarówno amatorom jak i profesjonalistom, tak w kraju jak i za granicą. Niniejsza podstrona portalu pspd.org.pl ma służyć temu celowi.

Zgromadzone zasoby i wynikający z nich stan wiedzy to zasługa dobrej woli i ofiarności wielu osób, które nadesłały dokumenty, zdały relacje ustne i wsparły wysiłki komisji, za co serdecznie dziękujemy!

 

Raport nt. wyników pracy komisji PSPD ds. projektu „Grodziskie Redivivus” jest wynikiem krytycznej analizy dokumentów i informacji, jakie udało się komisji dotychczas zgromadzić.

Z pewnością raport taki będzie okresowo modyfikowany, uszczegółowiany i weryfikowany w miarę dostępu do kolejnych, udokumentowanych a istotnych informacji.

grodziskie-redivivus-raport-1-eng

grodziskie-redivivus-raport-2

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piwo_grodziskie

https://en.wikipedia.org/wiki/Grodziskie