fbpx

Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia

Dnia 30 lipca 2023 r. weszła w życie rezygnacja Jakuba Kalinowskiego z funkcji Skarbnika PSPD. W związku z tym Zarząd PSPD przyjął Uchwałę nr 01/08/2023, którą powołuje na funkcję Skarbnika Krzysztofa Chmiela, dotychczasowego Członka Zarządu. Oznacza to także, iż Zarząd PSPD będzie kontynuował prace w sześcioosobowym składzie.

Decyzję Jakuba o rezygnacji przyjęliśmy ze smutkiem, ale i ze zrozumieniem dla jej powodów. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż wyprzedzenie, z jakim Kuba poinformował nas o rezygnacji, pozwoliło nam przygotować się do tej zmiany i zapewnić ciągłość wszelkich działań Stowarzyszenia. Wyżej wymieniona uchwała jest efektem analizy możliwych scenariuszy oraz Statutu PSPD. Z tego miejsca pragniemy bardzo serdecznie podziękować Kubie za lata pracy i działalności na rzecz PSPD. Jego starania, często niewidoczne dla osób postronnych, były solidnym fundamentem działalności Zarządów Kadencji 18/21 oraz 21/24 i przyczyniły się do profesjonalizacji naszego Stowarzyszenia. Nowemu Skarbnikowi zaś serdecznie gratulujemy!

Dodaj komentarz