fbpx

Zmiany w opłatach członkowskich – wyjaśniamy szczegóły!

Jak już informowaliśmy, Walne Zebranie Stowarzyszenia 25 marca 2023 r. w Gdańsku przyjęło uchwały zmieniające wysokość opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej rodzinnej.

W związku z tym od początku II kwartału br.:
– rezygnujemy z pobierania wpisowego od nowo przystępujących osób (30 zł -> 0 zł)
– obniżamy składkę rodzinną (270 zł -> 250 zł za 2 osoby otrzymujące 1 egzemplarz Piwowara)

W ślad za uchwałami WZS wprowadzono także zmiany w zakresie sposobu i terminów pobierania składek. Członkowie PSPD opłacają składkę w wysokości 150/250 zł, z góry za 1 rok. Z początkiem II kwartału br. doprecyzowujemy, że członkostwo trwa w rocznych cyklach (365/366 dni) począwszy:
– od dnia przyjęcia do PSPD (nowi członkowie)
– po dniu, w którym kończy się aktualne członkostwo (obecni członkowie)

Z perspektywy nowego członka – pierwszy rok trwania członkostwa to zawsze rok od momentu przyjęcia, za które opłaca się składkę w pełnej wysokości (do tej pory trwanie pierwszego roku członkostwa było uzależnione od aktualnego kwartału, a wysokość pierwszej składki była proporcjonalnie zmienna).

Dla dotychczasowych członków oznacza to odejście od daty 30 listopada jako jednolitego terminu płatności składki. Wszyscy członkowie PSPD będą opłacać składkę na kolejny rok najpóźniej w ostatnim dniu swojego członkostwa. Płatnicy składki rodzinnej zapłacą o 20 zł mniej na rok 2024. W obu przypadkach zapłata kolejnej składki przedłuża członkostwo o 365/366 dni od dnia, w którym upływałaby jego ważność.

Przykład 1: Rafał został przyjęty do PSPD dnia 04.04.2023 r. Jego członkostwo ważne będzie przez najbliższy rok, tj. do 03.04.2024 r. – i najpóźniej w tym dniu Rafał powinien opłacić kolejną składkę na rok kolejny, jeśli chce nieprzerwanie korzystać z bonusów członkowskich.

Przykład 2: Gosia jest członkinią PSPD od 2014 r. Jej bieżące członkostwo wygasa 31.12.2023 r. – i najpóźniej do tego dnia Gosia powinna zapłacić kolejną składkę, która przedłuży jej członkostwo o kolejny rok.

 

Trwają już pierwsze beta-testy całkowicie nowej aplikacji PSPD, która będzie wyposażona w moduł przypomnień o przedłużeniu członkostwa. Opóźnienie w płatności będzie dezaktywować część legitymacyjną (możliwość skorzystania ze zniżek, wysyłka Piwowara). Jednocześnie wprowadzimy jako jedną z opcji płatności metodę, która co rok sama pobierze składkę – automatyczną płatność cykliczną (karta/Blik).

Nie zmienia się wysokość rocznej składki indywidualnej (150 zł), a także okres zalegania z zapłatą składki (20 dni), którego przekroczenie będzie podstawą do skreślenia z listy członków.

Przypominamy, że jednym organem PSPD upoważnionym do zmiany wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich jest Walne Zebranie Stowarzyszenia. Do kompetencji Zarządu należy z kolei ustalanie sposobów i terminów pobierania ww. opłat.

Dodaj komentarz