fbpx

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSPD, 20 marca 2021, Łódź

Koleżanki i Koledzy.
 
Tak, jak już pisaliśmy wcześniej ogłaszamy i potwierdzamy Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSPD na dzień 20 marca 2021 w Łodzi.
Jesteśmy świadomi, że w obecnych niepewnych czasach być możę konieczne będzie przeniesienie terminu walnego na późniejszy termin – ale to będziemy analizowali na podstawie wytycznych rządowych i na bieżąco wszystkich członków informowali. Zaktualizowany w czerwcu 2020 roku statut akurat w przypadku wyborów nowych władz zarządu nie pozwala na walne zdalne, dlatego istnieje konieczność fizycznego spotkania. Oczywiście spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad dystansu i obowiązujących w tym czasie wytycznych rządowych.
Wyliczenia mandatów zostały zrealizowane metodą Sainte-Lague do 49 mandatów. Proporcjonalność została wyliczona na podstawie liczby wszystkich członków PSPD na dzień 31.12.2020. Na tej podstawie wyszło, że jeden z oddziałów nie otrzymał by mandatu, ale chcemy aby każdy OT miał swoją reprezentację. Dlatego wyrównaliśmy liczbę do 50 i jeden z mandatów przypadł Lubuskiemu OT. Będziemy także chcieli zorganizować transmisję lub nagranie, aby wszyscy członkowie mieli możliwość zapoznania się z dyskusją i tematami na Walnym.
Poszczególnym Oddziałom przypadła liczba mandatów:
Dolnośląski – 4
Karpacki – 2
Kujawsko-Pomorski – 2
Lubelski – 2
Lubuski – 1
Łódzki – 2
Małopolski – 5
Mazowiecki – 11
Opolski – 1
Podlaski – 1
Pomorski – 3
Śląski – 8
Świętokrzyski – 1
Warmińsko-Mazurski – 1
Wielkopolski – 4
Zachodniopomorski – 2
W razie pytań jesteśmy – piszcie: zarzad@pspd.org.pl
Zarząd PSPD

Dodaj komentarz