fbpx

Klasyfikacja stylów piwnych PSPD

Pojęcie stylów piwnych istnieje od samego początku piwowarstwa, czyli od kilku tysięcy lat. Nigdy na przestrzeni dziejów nie mieliśmy do czynienia ze zwykłym, zunifikowanym piwem, lecz z jego różnymi odmianami, gatunkami, stylami. Wiązało się to z odmiennymi kulturami, tradycjami i modami obowiązującymi w różnych państwach, wiązało się ze stosowaniem innych lub specyficznych dla danych regionów surowców, również rozwój technologii, techniki i wiedzy piwowarskiej wpływał na odkrywanie nowych stylów.

W nowoczesnej typologii i charakterystyce piwnych stylów dużą rolę odegrał brytyjski krytyk piwny Michael Jackson i jego publikacje opisujące różne odmiany piwne z całego świata. Pierwsze obszerne i szczegółowe kompendium piwnych stylów opracowała komisja ds. Opracowania Programu Certyfikowania Sędziów Piwnych (BJCP – Beer Judge Certification Program) powstała w łonie American Homebrewers Association w 1985 r. Dzięki piwowarom domowym, którzy z jednej strony kreują nowe style, a z drugiej kultywują warzenie odmian klasycznych, historycznych lub mało znanych możemy dzisiaj mówić o ponad 100 różnych stylach piwnych. Znajdują one uznanie również u producentów komercyjnych i zwykłych konsumentów na całym świecie.

Z czasem własnego opisu stylów piwnych podjęli się również The Brewers Association z USA oraz organizatorzy największych konkursów World Beer Cup, World Beer Awards czy European Beer Star. Klasyfikacja stylów piwnych cały czas jest otwarta. Piwowarstwo stylowe w ostatnich latach przeżywa ogromny rozwój, a dzięki globalizacji i szybkiej wymianie informacji nieustannie się rozwija i inspiruje do nowych poszukiwań.

Również Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych włącza się aktywnie w próbę przedstawienia aktualnej typologii i charakterystyki piw. Powstała Komisja ds. opracowania stylów piwnych wg PSPD przyjęła trudne założenie opracowania i zbudowania opisów stylów piwnych od samego początku. Oczywiście w trakcie prac nad opisem komisja wykorzystuje wiedzę zawartą w najpopularniejszych typologiach piwnych i opracowaniach z wielu stron świata, jednak podstawę opisu stanowi aktualna analiza najlepszych i najbardziej charakterystycznych piw komercyjnych na bieżąco dokonywana z punktu widzenia piwowarstwa domowego.

Zdecydowana większość opracowań dotyczących stylów piwnych wykorzystuje tradycje piwowarstwa i specyfiki amerykańsko-angielskiej. Natomiast piwna charakterystyka PSPD uwzględnia w dużej mierze tradycję Europy kontynentalnej jak i perspektywę naszego kraju, w którym kultura piwna powoli się odradza, a piwowarstwo domowe jest awangardowym nośnikiem tych przemian. Stworzone przez PSPD opisy mają w pierwszej kolejności służyć piwowarom domowym, sędziom piwnym i organizatorom konkursów, ale również wszystkim, pragnącym zaczerpnąć wiedzy na temat bogactwa smaków, aromatów i różnorodności w świecie piwa. Na początek przedstawiamy piwne style opracowane do końca 2013 r. Nie są to oczywiście wszystkie style, a praca na ich charakterystyką cały czas trwa. Piwowarstwo nieustannie się rozwija, style ewoluują, opisy będą więc na bieżąco aktualizowane i poprawiane.

Klasyfikacja stylów piwnych wg PSPD