fbpx

Zarząd i organy PSPD

Zarząd

Wszystkie wnioski dotyczące funkcjonowania PSPD prosimy wysyłać na: (zarzad@pspd.org.pl)
lub bezpośrednio na:

Artur Kamiński – Prezes Zarządu (artur.kaminski@pspd.org.pl), Warmińsko-Mazurski Oddział Terenowy
Mateusz Puślecki – Wiceprezes Zarządu (mateusz.puslecki@pspd.org.pl), Mazowiecki OT
Małgorzata Ejankowska – Wiceprezes Zarządu (malgorzata.bujok@pspd.org.pl), Kujawsko-Pomorski OT
Dawid Kulbicki – Skarbnik (dawid.kulbicki@pspd.org.pl, skarbnik@pspd.org.pl), Mazowiecki OT
Janusz Švach – Sekretarz (janusz.svach@pspd.org.pl, sekretarz@pspd.org.pl), Śląski OT
Magdalena Bergmann – Członek Zarządu (magdalena.bergmann@pspd.org.pl), Kujawsko-Pomorski OT
Michał Grabowski – Członek Zarządu (michal.grabowski@pspd.org.pl), Mazowiecki OT

Zarząd IV Kadencji działa 3-letnią kadencję od marca 2018 r.

 

Szkolenie sędziów

Artur Kamiński (artur.kaminski@pspd.org.pl)
Mateusz Puślecki (mateusz.puslecki@pspd.org.pl)

Puchar PSPD i konkursy piw domowych

puchar@pspd.org.pl

Komisja Rewizyjna

Jacek Wodzisławski – Przewodniczący KR – (kr@pspd.org.pl), Dolnośląski OT
Mirosław Waszkiewicz – Członek KR, Karpacki OT
Witold Dziub – Członek KR, Małopolski OT

Sąd Koleżeński

Rajmund Komosiński – Przewodniczący – (sk@pspd.org.pl), Dolnośląski OT
Iwona Gruszka – Członek SK, Śląski Oddział PSPD
Miłosz Ostrowski – Członek SK, Mazowiecki Oddział PSPD
Jacek Swierczyna – Członek SK, Śląski OT PSPD
Jan Krysiak – Członek SK, Śląski OT PSPD