Zarząd i organy PSPD

Zarząd

Wszystkie wnioski dotyczące funkcjonowania PSPD prosimy wysyłać na: (zarzad@pspd.org.pl)
lub bezpośrednio na:

Michał Jaskólski – Prezes Zarządu (michal.jaskolski@pspd.org.pl), Mazowiecki OT
Artur Kamiński – Wiceprezes Zarządu (artur.kaminski@pspd.org.pl), Warmińsko-Mazurski OT
Krzysztof Toczyski – Wiceprezes Zarządu/Sekretarz (krzysztof.toczyski@pspd.org.pl), Mazowiecki OT
Dawid Kulbicki – Skarbnik (dawid.kulbicki@pspd.org.pl), Mazowiecki OT
Mateusz Puślecki – Członek Zarządu (mateusz.puslecki@pspd.org.pl), Mazowiecki OT
Mikołaj Borzyszkowski – Członek Zarządu (mikolaj.borzyszkowski@pspd.org.pl), Pomorski OT
Sebastian Baranowski – Członek Zarządu (sebastian.baranowski@pspd.org.pl), Dolnośląski OT

Zarząd III Kadencji działa 3-letnią kadencję od lutego 2016 r.

 

Komisja Sędziowska Techiczna (sprawy Pucharu PSPD i kwalifikacji konkursów piw domowych):

Przemysław Godek – Członek (przemyslaw.godek@pspd.org.pl), Małopolski OT

Komisja Sędziowska Szkoleniowa (sprawy szkolenia sędziów i kursów sędziowskich):

Przemysław Iwanek – Przewodniczący (przemyslaw.iwanek@pspd.org.pl), Mazowiecki OT
Artur Kamiński – Członek (artur.kaminski@pspd.org.pl), Warmińsko-Mazurski OT
Krzysztof Lechowski – Członek (krzysztof.lechowski@pspd.org.pl), Dolnośląski OT
Krzysztof Teliżyn – Członek (krzysztof.telizyn@pspd.org.pl), Kujawsko-Pomorski OT
Przemysław Szczepańczyk – Członek (przemyslaw.szczepanczyk@pspd.org.pl), Świętokrzyski OT

Komisja Rewizyjna

Mirosław Waszkiewicz – Przewodniczący (miroslaw.waszkiewicz@pspd.org.pl), Karpacki OT
Marcin Stefaniak – Członek – email: (marcin.stefaniak@pspd.org.pl), Zachodniopomorski OT
Dariusz Chachulski – Członek, Mazowiecki OT

Sąd Koleżeński

Rajmund Komosiński – Przewodniczący (dolnoslaski@pspd.org.pl), Dolnośląski OT
Mariusz Karpiński – Sekretarz, Mazowiecki OT
Wiktor Krysiak – Członek, Małopolski OT
Andrzej Sadownik – Członek, Mazowiecki OT
Robert Orszulak – Członek, Karpacki OT

Komisja Historyczna

Radosław Kotarski – Przewodniczący, Mazowiecki OT

Komisja ds. Opracowania Stylów

Bartosz Markowski – Przewodniczący, Wielkopolski OT