fbpx

Zarząd i organy PSPD

Zarząd

Wszystkie wnioski dotyczące funkcjonowania PSPD prosimy wysyłać na: (zarzad@pspd.org.pl)
lub bezpośrednio na:

Artur Kamiński – Prezes Zarządu (artur.kaminski@pspd.org.pl), Warmińsko-Mazurski Oddział Terenowy
Mateusz Puślecki – Wiceprezes Zarządu (mateusz.puslecki@pspd.org.pl), Mazowiecki OT
Małgorzata Bujok – Wiceprezes Zarządu (malgorzata.bujok@pspd.org.pl), Kujawsko-Pomorski OT
Dawid Kulbicki – Skarbnik (dawid.kulbicki@pspd.org.pl), Mazowiecki OT
Sebastian Baranowski – Sekretarz (sebastian.baranowski@pspd.org.pl), Dolnośląski OT
Janusz Švach – Członek Zarządu (janusz.svach@pspd.org.pl), Śląski OT
Michał Grabowski – Członek Zarządu (michal.grabowski@pspd.org.pl), Mazowiecki OT

Zarząd IV Kadencji działa 3-letnią kadencję od marca 2018 r.

 

Komisja Sędziowska

Przemysław Iwanek (przemyslaw.iwanek@pspd.org.pl), Mazowiecki OT, sprawy szkolenia sędziów i kursów sędziowskich
Artur Kamiński (artur.kaminski@pspd.org.pl), Warmińsko-Mazurski OT, sprawy szkolenia sędziów i kursów sędziowskich
Krzysztof Teliżyn (krzysztof.telizyn@pspd.org.pl), Kujawsko-Pomorski OT
Przemysław Godek (przemyslaw.godek@pspd.org.pl), Małopolski OT, sprawy Pucharu PSPD i kwalifikacji konkursów piw domowych
Michał Krzysztofik, Mazowiecki OT

 

Komisja Rewizyjna

Magdalena Bergmann – Przewodniczący – (kr@pspd.org.pl), Kujawsko-Pomorski OT
Jacek Wodzisławski – Członek – (kr@pspd.org.pl), Dolnośląski OT

Sąd Koleżeński

Rajmund Komosiński – Przewodniczący – (sk@pspd.org.pl), Dolnośląski OT
Iwona Gruszka – Członek – (sk@pspd.org.pl), Śląski Oddział PSPD
Miłosz Ostrowski – Członek – (sk@pspd.org.pl), Mazowiecki Oddział PSPD
Jacek Swierczyna – Członek – (sk@pspd.org.pl), Śląski OT PSPD
Jan Krysiak – Członek – (sk@pspd.org.pl), Śląski OT PSPD