Stowarzyszenie

 

Piwowar

Czasopismo Piwowar ukazujące się cztery razy do roku to niezwykle prestiżowy przejaw naszej działalności. Jest to czasopismo poświęcone tematyce piwowarstwa domowego, kulturze piwa i szeroko pojętej tematyce piwnej i piwowarskiej. Piwowar to jedyny periodyk w Polsce o piwie i piwowarstwie.

Składka członkowska

Składka członkowska wynosi 100zł rocznie.
Termin płatności składki dla danego roku kalendarzowego upływa 31 marca.
Nr konta do wpłat: 12 1540 1287 2001 6200 5272 0001 , Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Rzeszów