fbpx

Walne Zebranie PSPD 2022 i wybory delegatów w OT

Na podstawie § 23, ust. 1 Statutu Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych informuje, że Walne Zebranie Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 19 marca 2022 r. (sobota) w Lublinie. Oddziały Terenowe otrzymały od Sekretarza Zarządu informację o liczebności swoich członków na dzień 31.12.2021 r. i wynikającym z niej podziale mandatów dla delegatów poszczególnych OT. Zgodnie z zapisami Statutu PSPD (§ 26, ust. 5) Oddziały Terenowe zobowiązane są do przeprowadzenia Walnych Zebrań OT, na których wybrani zostaną delegaci na Walne Zebranie Stowarzyszenia oraz do przekazania odpowiednich informacji Zarządowi. Termin ten ustalono na 31 stycznia 2022 r.

Zgodnie z § 22, ust. 3 Statutu PSPD adres miejsca zebrania, godzina jego rozpoczęcia i proponowany porządek obrad zostaną podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

Dodaj komentarz