fbpx

Decyzja Zarządu PSPD w sprawie VIII Łódzkiego Konkursu Piw Domowych

W oparciu o dokumentację pokonkursową VIII Łódzkiego Konkursu Piw Domowych, a także otrzymane drogą elektroniczną sygnały ze strony uczestników konkursu, Komisja Sędziowska zbadała zgodność przebiegu konkursu z najważniejszymi dokumentami PSPD regulującymi zasady organizacji konkursów piw domowych – Regulaminu Pucharu PSPD i Zasad Dobrej Praktyki dla KPD PSPD, a także samym Regulaminem VIII ŁKPD.

Niestety Komisja Sędziowska stwierdziła następujące uchybienia:

– w eliminacjach konkursu w 2 z 5 pucharowych kategorii (Saison i India Black Ale) organizator nie obsadził w komisji ani jednej osoby, która byłaby certyfikowanym sędzią konkursów piwa (PSPD, BJCP lub inne)
– w kolejnych dwóch kategoriach pucharowych w rundzie eliminacyjnej (Flanders Red Ale i Doppelbock) nie zapewniono należytego udziału (tj. min. 50%) sędziów certyfikowanych PSPD
– w finale konkursu w kategoriach Saison i Doppelbock – w komisjach znalazło się mniej niż 50% sędziów certyfikowanych PSPD
– Komisja Sędziowska otrzymała zażalenia od uczestników dotyczące braku nagród za miejsca I-III w kategorii Witbier z dodatkami. Informacje te zostały przekazane laureatom przez organizatora już po rozstrzygnięciu konkursu. Argumentacją braku nagród miały być względy finansowe i fakt, że kategoria ta nie była zgłaszana do Pucharu PSPD. Tymczasem w Regulaminie konkursu znajdowało się zapewnienie: “organizator przewidział nagrody dla wszystkich piwowarów, których piwa staną na podium” (§ 8, pkt 1). Brak udziału danej kategorii konkursowej w Pucharze PSPD nie zwalnia organizatora z zasad fair play. Organizator powinien gospodarować wpływami z wpisowego, szczególnie jeżeli pozyskał sponsorów nagród w innych kategoriach, w taki sposób, aby wywiązać się z obietnic wobec wszystkich laureatów (w kategorii Witbier z dodatkami obowiązywało wpisowe na ogólnych zasadach).

Biorąc pod uwagę zarówno zarzuty Komisji Sędziowskiej co do przebiegu VIII Łódzkiego KPD, jak i udzielone przez organizatora wyjaśnienia w drodze odwołania, Zarząd PSPD postanawia:
– obniżyć rangę konkursu w Pucharze PSPD w sezonie 2020/21 do 0.75
– w przypadku zgłoszenia do Pucharu PSPD 2021/22 – obniżyć rangę konkursu do 0.75 oraz wyznaczyć komisarza, tj. sędziego certyfikowanego PSPD, który wesprze organizatorów w poprawie standardów konkursu i likwidacji uchybień

Dodaj komentarz