fbpx

Komunikat Zarządu PSPD o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia w Poznaniu 17 marca 2018

Komunikat Zarządu PSPD o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia

 

Szanowne Piwowarki i Piwowarzy, członkowie stowarzyszenia,

w dniu 13.01.2018 oficjalnie i uroczyście otworzyliśmy Biuro Zarządu PSPD, które mieści się w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 126A lok. 4. Biuro ma pełnić funkcje integracyjne i szkoleniowe, wspierać zarząd w komunikacji z członkami oraz pomagać w załatwianiu bieżących spraw. Nasza organizacja rozrasta się w dynamicznym tempie i bez profesjonalizacji działań nie będziemy w stanie sprawnie funkcjonować.

Dzięki wsparciu partnerów z Browaru Zamkowego w Cieszynie oraz sklepu Browamator jesteśmy pewni, że uda nam się stworzyć nową jakość, aby jeszcze lepiej integrować środowisko piwowarów domowych, przekazywać wiedzę na temat naszego hobby oraz poszerzać kulturę piwa w Polsce.

Podczas otwarcia biura PSPD Prezes Michał Jaskólski przekazał decyzję o skróceniu swojej kadencji w zarządzie stowarzyszenia.

W związku z powyższą decyzją Michała najbliższe Walne Zebranie Delegatów w dniu 17.03.2018 w Poznaniu będzie głównie poświęcone wyborom nowego Prezesa PSPD.

Dodatkowo wszyscy członkowie obecnego Zarządu podjęli decyzję, że również w dniu 17 marca razem z Prezesem podają się do dymisji. Chcemy dokonać pełnych wyborów całego Zarządu oraz nowego Prezesa na nową 3-letnią kadencję.

Powodem takiej decyzji jest fakt, że przed informacją o odejściu Michała chęć skrócenia swojej kadencji wyrazili także koledzy Krzysztof Toczyski – Wiceprezes i Sekretarz oraz Mikołaj Borzyszkowski – Członek Zarządu.

Na najbliższym WZSWS chcemy poddać się weryfikacji i w nowym składzie rozpocząć kolejny rozdział w historii PSPD. Taka decyzja jest również ważna z perspektywy naszych partnerów wspierających, bo daje im to pewną stabilność i możliwość planowania współpracy w szerszej perspektywie. PSPD rozwija się bardzo dynamicznie, przed nami ciekawe wyzwania, dlatego z nowym zapałem do pracy podejmiemy się tych zadań.

Z obecnego składu zarządu koledzy: Mateusz Puślecki, Dawid Kulbicki, Sebastian Baranowski oraz Artur Kamiński – wyrazili dalszą chęć kontynuowania misji kierowania stowarzyszeniem. Oczywiście od decyzji delegatów WZSWS będzie zależało, czy będziemy mogli kontynuować nasze działania.

Pragniemy nadmienić, iż zgodnie z Par. 24, pkt. 2. “Na WZSWS wybierany jest Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Inne Władze Stowarzyszenia wybierane są na zasadach określonych w Statucie.”

Oznacza to także ustanie kadencji Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

 

Zarząd PSPD

Dodaj komentarz