fbpx

Oświadczenie Zarządu PSPD ws. Poznańskiego Konkursu Piw Domowych

Oświadczenie Zarządu PSPD ws. Poznańskiego Konkursu Piw Domowych

Chcielibyśmy odnieść się do sprawy Poznańskiego Konkursu Piw Domowych i sprostować kilka rzeczy
wymienionych w komunikacie Wojtka Szały.

W pierwszej kolejności chcemy stanowczo zaprzeczyć, jakoby Zarząd PSPD zakazywał Wielkopolskiemu OT
aktywności w ramach PKPD. Zaprzeczamy również, żebyśmy formułowali jakiekolwiek zarzuty wobec tego
konkursu. Na Craft Beer Camp, w czerwcu, w Annopolu Prezes PSPD Michał Jaskólski rozmawiał z Wojtkiem
Szałą, który sygnalizował pewne trudności organizacyjne. Michał poinformował Wojtka, że pojawiają się
nieprzychylne komentarze wobec konkursu, ale Zarząd nie ma wobec tego stanowiska. Jednocześnie
zadeklarował ze strony Zarządu PSPD wszelkie wsparcie w zakresie zapewnienia obsady sędziowskiej i
zapewnił o możliwości sygnalizowania do Zarządu innych problemów. Zarząd PSPD nie ma w zwyczaju
ingerować w działalność OT, a jedyne sugestie lub zakazy mogą dotyczyć wyłącznie kwestii legalności
podejmowanych inicjatyw. O najlepszych sposobach promowania piwowarstwa domowego na terenie
działania OT decyduje wybrany przez lokalnych członków Zarząd OT.

PSPD jako organizacja powołana przez piwowarów domowych ma na celu między innymi promocję
wspólnego hobby oraz integrowanie środowiska. Jesteśmy dalecy od konfliktowania i uważamy, że lepiej
sprawy wyjaśniać na bieżąco.

Siłą PSPD są oddolne działania członków, zrzeszonych w oddziałach terenowych. To właśnie członkowie
organizują lub współorganizują różnego rodzaju akcje promocyjne, bo od tego wszystko się zaczęło.
Stowarzyszenie jako oficjalna jednostka prawna, z wpisem do KRS, musi posiadać formalny Zarząd, który
dba o przestrzeganie prawa, rozliczenia finansowe i nadzoruje wykonywanie działalności statutowej.

Konkursy piw domowych organizowane lub współorganizowane przez PSPD nie mają obowiązku posiadania
wpisowego. Wymogami stowarzyszenia jest to, aby konkursy same się bilansowały finansowo (ponieważ
PSPD utrzymuje się głównie ze składek członkowskich) były spełnione Zasady Dobrej Praktyki dla
Konkursów Piwa. Jeżeli organizator konkursu potrafi zapewnić wsparcie na pokrycie wydatków
związanych z konkursem, to świetnie. Jeżeli dodatkowo potrafi zapewnić sędziom zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania – świadczy to jeszcze lepiej o profesjonalnym podejściu.

W sytuacji, gdy to PSPD (poprzez oddział terenowy) jest organizatorem konkursu, to wymagamy, aby
wszystkie przepływy finansowe przechodziły przez nasze konto ze względów na obowiązkowe rozliczenia
roczne i kontrolę sądową, jaką nakłada na nas KRS.

Większość konkursów w Polsce jest mocno deficytowych, stąd wprowadza się wpisowe. Wpłaty powinny
wystarczyć na zakup akcesoriów potrzebnych przy konkursie, wydruk dyplomów/produkcję statuetek lub
drobnych nagród. Nie wspominamy nawet o możliwości opłacenia noclegów sędziom, bo tylko niewielka
ilość konkursów w Polsce jest w stanie to zapewnić. Nie posiadamy informacji, aby konkursy organizowane
przez PSDP, kupowałyby za wpisowe nagrody – te zawsze fundują sponsorzy.

Rozliczenia finansowe są jawne i ogólnie dostępne. Co roku wysyłamy pełne sprawozdanie do sądu.

Konkurs sygnowany logo PSPD powinien posiadać przynajmniej 50% Certyfikowanych Sędziów PSPD w
składzie każdej komisji, którzy mają obowiązek dbać o procedurę konkursową. Sędziowie natomiast nie
mają obowiązku bycia członkiem PSPD (można zostać sędzią certyfikowanym, nie wstępując do
stowarzyszenia), sędziom nie płaci się za udział w konkursie i jako PSPD nie mamy wpływu na decyzje o
przyjeździe lub rezygnacji z przyjazdu na konkurs. To organizator ma zadbać, aby minimum było wypełnione
nawet poprzez posiadanie listy rezerwowej. Jako PSPD możemy jedynie dyscyplinować sędziów podczas
ich uchybień formalnych w trakcie konkursu oraz dbamy o ich rozwój i kształcenie, aby mogli z powodzeniem
oceniać piwa domowe i komercyjne. Wielu naszych sędziów jeździ na konkursy międzynarodowe i ich
poziom wiedzy oraz wyszkolenia jest doceniany.

W trakcie organizacji tegorocznego konkursu piw domowych w Poznaniu doszło do dyskusji pomiędzy
Wojtkiem Szałą (organizator konkursu) oraz Sebastianem Pabiszczakiem (Prezes WOT PSPD). Główne
zastrzeżenia ze strony PSPD odnosiły się do obsady komisji sędziowskich, które nie zawsze były do końca
zgodne z regulacjami naszego stowarzyszenia. W związku z tym została podjęta decyzja o wycofaniu się
PSPD ze współpracy na zasadach naszego stowarzyszenia. Nie zamyka to jednak drogi sędziom PSPD do
wsparcia konkursu swoją fachową wiedzą i oceną.

Mamy nadzieję, że w przyszłości po rozwiązaniu zasygnalizowanych wyżej niedociągnięć będzie możliwe
wznowienie współpracy. Jednocześnie deklarujemy wszelkie możliwe wsparcie w zakresie złagodzenia
napiętej atmosfery i głęboko wierzymy, że Poznański Konkurs Piw Domowych nie zniknie z mapy
piwowarstwa domowego w Polsce.

Zarząd PSPD

Dodaj komentarz